Doel van de stichting VIB-Farma

“Het opzetten en onderhouden van een systeem van uniforme veiligheidsinformatiebladen voor leveranciers ten behoeve van afnemers van gevaarlijke stoffen uit de farmaceutische bedrijfskolom.”