[wo, 09 jun 2010 13:13:45] Database bijgewerkt

Op 1 juni is de database bijgewerkt met een aantal wijzigingen:
  1. diverse producten die niet meer geleverd worden zijn vervallen verklaard.
  2. van een groot aantal bladen zijn de gegevens geactualiseerd
Tevens is er een nieuw stoffenoverzicht gegenereerd dat u kunt downloaden via http://vibfarma.nl/documents/overzicht-juni-2010.pdf

[wo, 26 nov 2008 12:00:00] Database aangevuld

De database is op 26 nov. 2008 aangevuld met een 104 tal aanvullende bladen. Deze aanvulling is een eerste van een verzameling van wijzigingen aan de database. Via deze pagina wordt U van deze wijzigingen op de hoogte gehouden.

Na iedere wijziging wordt een stoffenoverzicht bijgewerkt met de totaallijst van de op dat moment beschikbare producten.

U kunt dit overzicht downloaden via http://vibfarma.nl/documents/overzicht-2009.pdf

[do, 08 dec 2005 09:16:00] Aanvullende gegevens VIB's en correctie foutieve wijzigingsdatums

Op 1 december 2005 is een scan gedaan van alle VIB's aanwezig in de VIB-Farma database. Voor een groot aantal bladen zijn de gegevens gecorrigeerd:

  • de wms symbolen in sectie 3 en 15 van het VIB zijn aangevuld;
  • er zijn preventie-/gebod- en verbodsymbolen toegevoegd aanvullend op de reeds aanwezige informatie;
  • er zijn brandbestrijdingssymbolen toegevoegd aanvullend op de reeds aanwezige informatie.

Door een formatteringsfout werd de wijzigingsdatum van een aantal VIB’s niet juist weergegeven. Deze fout is hersteld. De betreffende bladen waren te herkennen aan de wijzigingsdatum van '30-11-1999'. Heeft u VIB’s bekeken of opgehaald die een wijzigingsdatum hebben met deze waarde, controleert U dan of deze bladen een wijziging hebben ondergaan door de betreffende bladen opnieuw te raadplegen.

[ma, 03 okt 2005 09:18:51] VIB-Farma website in gebruik genomen

Vanaf maandag 3 oktober is de website voor de stichting VIB-Farma in gebruik genomen, waarbij alle apotheken en apotheekhoudende huisartsen toegang hebben gekregen tot de VIB's van de gezamenlijke leveranciers.

[do, 01 sep 2005 15:36:35] VIB-Farma site in testfase

De site is de testfase ingegaan, waarbij een 15-tal apothekers zijn uitgenodigd om de functionaliteiten te testen.