Start Validatie

Een account moet worden geactiveerd voor het gebruikt kan worden. Dit scherm start dit activeringsproces en begeleidt U door de verschillende stappen. Deze dienen te worden afgerond voordat het account kan worden gebruikt.

Start het activeringsproces door het toegewezen accountnummer in te vullen